Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 352
Emitterat institutioner:
4 739
Teckningskvot :
1,67
Antal bud :
28
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,5779(126,169)
Lägsta ränta :
0,5710(126,216)
Högsta ränta :
0,5800(126,155)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
6 815
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :