Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 047
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,05
Antal bud :
20
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,5994(106,423)
Lägsta ränta :
-0,6170(106,472)
Högsta ränta :
-0,5870(106,389)
% of Eq Price Lvl :
93,17