Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006260220
Förfall :
2015-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 100
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,82
Antal bud :
36
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,0800(99,968)
Lägsta ränta :
0,0800(99,968)
Högsta ränta :
0,0800(99,968)
% of Eq Price Lvl :
100,00