Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006345302
Förfall :
2015-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 097
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,61
Antal bud :
61
Antal acc bud :
40
Snittränta :
0,1626(99,954)
Lägsta ränta :
0,1000(99,971)
Högsta ränta :
0,1750(99,950)
% of Eq Price Lvl :
29,42