Försäljning

Auktionsdatum :
2014-10-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
8 510
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
4,86
Antal bud :
31
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,4790(109,945)
Lägsta ränta :
1,4790(109,945)
Högsta ränta :
1,4790(109,945)
% of Eq Price Lvl :
100,00