Försäljning

Auktionsdatum :
2014-09-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
6 880
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
6,88
Antal bud :
27
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,4453(163,661)
Lägsta ränta :
-0,4535(163,737)
Högsta ränta :
-0,4375(163,588)
% of Eq Price Lvl :
100,00