Försäljning

Auktionsdatum :
2014-09-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 180
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,19
Antal bud :
43
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,9314(124,365)
Lägsta ränta :
0,9275(124,392)
Högsta ränta :
0,9349(124,341)
% of Eq Price Lvl :
20,00