Försäljning

Auktionsdatum :
2014-08-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 435
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,44
Antal bud :
24
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,0943(109,796)
Lägsta ränta :
0,0869(109,880)
Högsta ränta :
0,0950(109,788)
% of Eq Price Lvl :
70,00