Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 699
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,94
Antal bud :
18
Antal acc bud :
7
Snittränta :
2,0308(104,582)
Lägsta ränta :
2,0295(104,595)
Högsta ränta :
2,0320(104,570)
% of Eq Price Lvl :
33,75

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 940
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :