2014-05-08

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 694
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
29
Antal acc bud :
5
Snittränta :
2,0667(104,225)
Lägsta ränta :
2,0659(104,232)
Högsta ränta :
2,0669(104,222)
% of Eq Price Lvl :
94,11

Uppköp

Auktionsdatum :
2014-05-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 936
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
1,9400
% of Eq Price Lvl :