2014-01-31

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 412
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,28
Antal bud :
46
Antal acc bud :
22
Snittränta :
2,3221(101,741)
Lägsta ränta :
2,3190(101,771)
Högsta ränta :
2,3230(101,732)
% of Eq Price Lvl :
87,80

Uppköp

Auktionsdatum :
2014-01-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 922
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
2,2200
% of Eq Price Lvl :