Försäljning

Auktionsdatum :
2014-06-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
4 950
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
1,65
Antal bud :
20
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,3815(122,129)
Lägsta ränta :
1,3778(122,155)
Högsta ränta :
1,3850(122,105)
% of Eq Price Lvl :
93,33