Försäljning

Auktionsdatum :
2014-06-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
550
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,10
Antal bud :
11
Antal acc bud :
11
Snittränta :
2,5927(116,422)
Lägsta ränta :
2,5800(116,676)
Högsta ränta :
2,6050(116,177)
% of Eq Price Lvl :
33,33