Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 621
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,24
Antal bud :
19
Antal acc bud :
6
Snittränta :
2,5247(117,832)
Lägsta ränta :
2,5190(117,948)
Högsta ränta :
2,5300(117,725)
% of Eq Price Lvl :
71,09

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
9 290
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,10
Antal bud :
30
Antal acc bud :
9
Snittränta :
1,4258(122,075)
Lägsta ränta :
1,4219(122,102)
Högsta ränta :
1,4280(122,059)
% of Eq Price Lvl :
35,48