Försäljning

Auktionsdatum :
2014-06-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
8 850
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,53
Antal bud :
31
Antal acc bud :
9
Snittränta :
1,4190(121,996)
Lägsta ränta :
1,4170(122,010)
Högsta ränta :
1,4219(121,976)
% of Eq Price Lvl :
16,67