Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
18 050
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
5,16
Antal bud :
31
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,5530(113,049)
Lägsta ränta :
1,5530(113,049)
Högsta ränta :
1,5530(113,049)
% of Eq Price Lvl :
100,00