Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 349
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,24
Antal bud :
50
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,4180(100,795)
Lägsta ränta :
2,4180(100,795)
Högsta ränta :
2,4180(100,795)
% of Eq Price Lvl :
100,00