2014-02-04

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 035
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,61
Antal bud :
17
Antal acc bud :
7
Snittränta :
2,3085(101,875)
Lägsta ränta :
2,3069(101,891)
Högsta ränta :
2,3097(101,863)
% of Eq Price Lvl :
15,30

Uppköp

Auktionsdatum :
2014-02-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 919
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
2,2050
% of Eq Price Lvl :