Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
10 725
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,06
Antal bud :
29
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,7080(112,413)
Lägsta ränta :
1,7080(112,413)
Högsta ränta :
1,7080(112,413)
% of Eq Price Lvl :
100,00