Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 766
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,15
Antal bud :
15
Antal acc bud :
10
Snittränta :
2,0482(104,406)
Lägsta ränta :
2,0450(104,438)
Högsta ränta :
2,0490(104,398)
% of Eq Price Lvl :
66,87