Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005932936
Förfall :
2014-08-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
25 032
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,50
Antal bud :
48
Antal acc bud :
19
Snittränta :
0,6028(99,840)
Lägsta ränta :
0,5740(99,847)
Högsta ränta :
0,6190(99,835)
% of Eq Price Lvl :
1,72