Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005932936
Förfall :
2014-08-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 960
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,60
Antal bud :
50
Antal acc bud :
27
Snittränta :
0,6087(99,814)
Lägsta ränta :
0,5840(99,822)
Högsta ränta :
0,6300(99,808)
% of Eq Price Lvl :
17,69