Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005795341
Förfall :
2014-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 965
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,39
Antal bud :
46
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,6339(99,709)
Lägsta ränta :
0,6190(99,715)
Högsta ränta :
0,6420(99,705)
% of Eq Price Lvl :
66,00