Försäljning

Auktionsdatum :
2014-03-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005795341
Förfall :
2014-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
32 977
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,30
Antal bud :
43
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,6466(99,678)
Lägsta ränta :
0,6400(99,681)
Högsta ränta :
0,6470(99,678)
% of Eq Price Lvl :
84,79