Försäljning

Auktionsdatum :
2014-03-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005795341
Förfall :
2014-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
33 887
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,39
Antal bud :
80
Antal acc bud :
39
Snittränta :
0,6763(99,637)
Lägsta ränta :
0,6380(99,657)
Högsta ränta :
0,6970(99,626)
% of Eq Price Lvl :
9,93