Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005703568
Förfall :
2014-05-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 752
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
56
Antal acc bud :
44
Snittränta :
0,7226(99,794)
Lägsta ränta :
0,6500(99,814)
Högsta ränta :
0,7350(99,790)
% of Eq Price Lvl :
18,43