Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005703568
Förfall :
2014-05-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
12 918
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,29
Antal bud :
42
Antal acc bud :
36
Snittränta :
0,7204(99,822)
Lägsta ränta :
0,6500(99,840)
Högsta ränta :
0,7439(99,816)
% of Eq Price Lvl :
16,40