Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005567278
Förfall :
2014-06-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 765
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,95
Antal bud :
30
Antal acc bud :
21
Snittränta :
0,7178(99,767)
Lägsta ränta :
0,6500(99,789)
Högsta ränta :
0,7379(99,761)
% of Eq Price Lvl :
25,00