Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005620838
Förfall :
2014-04-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
28 705
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,87
Antal bud :
48
Antal acc bud :
17
Snittränta :
0,7285(99,834)
Lägsta ränta :
0,7000(99,841)
Högsta ränta :
0,7380(99,832)
% of Eq Price Lvl :
3,67