Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 989
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 700
Total budvolym :
5 140
Emitterat institutioner:
3 700
Teckningskvot :
1,39
Antal bud :
26
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-0,3741(105,962)
Lägsta ränta :
-0,3800(105,981)
Högsta ränta :
-0,3700(105,949)
% of Eq Price Lvl :
62,65