Försäljning

Auktionsdatum :
2014-03-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109*
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
1 905
Emitterat institutioner:
1 131
Teckningskvot :
0,76
Antal bud :
18
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,8292(101,661)
Lägsta ränta :
0,8240(101,716)
Högsta ränta :
0,8350(101,598)
% of Eq Price Lvl :
100,00