Försäljning

Auktionsdatum :
2014-03-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109*
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
600
Total budvolym :
523
Emitterat institutioner:
353
Teckningskvot :
0,87
Antal bud :
12
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,8330(101,659)
Lägsta ränta :
0,8249(101,747)
Högsta ränta :
0,8400(101,584)
% of Eq Price Lvl :
100,00