Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 221
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 523
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,30
Antal bud :
32
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,8628(101,588)
Lägsta ränta :
0,8500(101,726)
Högsta ränta :
0,8750(101,456)
% of Eq Price Lvl :
5,56