Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
80
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
759
Emitterat institutioner:
130
Teckningskvot :
0,15
Antal bud :
17
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,8500(101,717)
Lägsta ränta :
0,8500(101,717)
Högsta ränta :
0,8500(101,717)
% of Eq Price Lvl :
100,00