Uppköp

Auktionsdatum :
2014-02-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
0
Total budvolym :
Uppköpt institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :
Uppköpsränta :
% of Eq Price Lvl :