Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109*
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
2 224
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
0,44
Antal bud :
20
Antal acc bud :
0
Snittränta :
0,0000(0,000)
Lägsta ränta :
0,0000(0,000)
Högsta ränta :
0,0000(0,000)
% of Eq Price Lvl :
0,00