Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 230
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,23
Antal bud :
16
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,2970(105,477)
Lägsta ränta :
-0,2970(105,477)
Högsta ränta :
-0,2970(105,477)
% of Eq Price Lvl :
100,00