Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
1 666
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
1,67
Antal bud :
24
Antal acc bud :
18
Snittränta :
0,8400(101,930)
Lägsta ränta :
0,8240(102,103)
Högsta ränta :
0,8550(101,767)
% of Eq Price Lvl :
37,90