Försäljning

Auktionsdatum :
2014-06-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
5 360
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,36
Antal bud :
49
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,2321(100,799)
Lägsta ränta :
0,2269(100,840)
Högsta ränta :
0,2389(100,745)
% of Eq Price Lvl :
13,33