Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 520
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,52
Antal bud :
28
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,1200(105,027)
Lägsta ränta :
0,1200(105,027)
Högsta ränta :
0,1200(105,027)
% of Eq Price Lvl :
100,00