Försäljning

Auktionsdatum :
2013-04-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005095189
Förfall :
2013-09-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 845
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,77
Antal bud :
28
Antal acc bud :
23
Snittränta :
0,9392(99,587)
Lägsta ränta :
0,8500(99,626)
Högsta ränta :
0,9500(99,582)
% of Eq Price Lvl :
62,59