Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005127768
Förfall :
2013-07-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 499
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,30
Antal bud :
37
Antal acc bud :
25
Snittränta :
0,9487(99,721)
Lägsta ränta :
0,8470(99,751)
Högsta ränta :
0,9600(99,718)
% of Eq Price Lvl :
66,72