Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004872877
Förfall :
2013-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 142
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,03
Antal bud :
32
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,9589(99,745)
Lägsta ränta :
0,9200(99,755)
Högsta ränta :
0,9640(99,744)
% of Eq Price Lvl :
68,00