Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005095189
Förfall :
2013-09-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
29 205
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,92
Antal bud :
53
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,9451(99,512)
Lägsta ränta :
0,9000(99,535)
Högsta ränta :
0,9600(99,504)
% of Eq Price Lvl :
18,44