Försäljning

Auktionsdatum :
2013-02-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005095189
Förfall :
2013-09-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
30 866
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,09
Antal bud :
53
Antal acc bud :
29
Snittränta :
0,9652(99,464)
Lägsta ränta :
0,9240(99,487)
Högsta ränta :
0,9780(99,457)
% of Eq Price Lvl :
82,50