Försäljning

Auktionsdatum :
2013-01-30
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005034410
Förfall :
2013-05-15
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
31 666
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
2,11
Antal bud :
77
Antal acc bud :
49
Snittränta :
0,9355(99,733)
Lägsta ränta :
0,7940(99,773)
Högsta ränta :
0,9750(99,722)
% of Eq Price Lvl :
36,36