Försäljning

Auktionsdatum :
2013-05-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005189602
Förfall :
2013-08-21
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
23 593
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,57
Antal bud :
48
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,8835(99,748)
Lägsta ränta :
0,8700(99,752)
Högsta ränta :
0,8880(99,747)
% of Eq Price Lvl :
86,61