Försäljning

Auktionsdatum :
2013-01-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004977528
Förfall :
2013-04-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 951
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,70
Antal bud :
51
Antal acc bud :
37
Snittränta :
0,9822(99,720)
Lägsta ränta :
0,9000(99,743)
Högsta ränta :
0,9960(99,716)
% of Eq Price Lvl :
50,45