Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
9 969
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,85
Antal bud :
23
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,5250(115,421)
Lägsta ränta :
1,5250(115,421)
Högsta ränta :
1,5250(115,421)
% of Eq Price Lvl :
100,00