Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
17 600
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,52
Antal bud :
49
Antal acc bud :
15
Snittränta :
2,0768(94,527)
Lägsta ränta :
2,0750(94,544)
Högsta ränta :
2,0779(94,517)
% of Eq Price Lvl :
77,51